فرصتی دست داد تا بتوانم فیلم (((یتیم خانه ایران ))) به کارگردانی آقای ابوالقاسم طالبی و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان را ببینم

فیلمی پر از درد

پر از غصه

پر از ماتم

نه ، نه فکر نکنید فیلم چنین است

وقتی می بینی چگونه سرنوشت ملت مظلوم ایران پشت دره های بسته و در قبال بده بستن های آدم هائی منفعت طلب رقم میخورد

غم وغصه تمام وجودت را پر می کند

دردت می گیرد

بغض می کنی

اینکه 4 و یا 9 میلیون هم وطن من ، نه ، بلکه انسان بخاطر منافع یک عده ای جان می بازند، اندوهناک است

می بینی چگونه مردم از گرسنگی می میرند

از وبا می میرند

این واقعه را من نشنیده بودم

ولی ظاهرا در زمان حال جمعی به آن هلوکاست ایران می گویند

و پشت پرده بده و بستان می شود

فط بخاطر مشتی پول

بی کفایتی و بی لیاقتی حاکمان ایران و سیاست بازی دولتی سلطه طلب ، کرور کرور مردم را به کام مرگ می برد

بغض کردم

گریه کردم

نالیدم

و اشک ریختم

بیچاره مردم من

بیچاره ایران من!!!!!