دلت می گیرد، حتی اگر مثل من ، اینقدر حساس و نازک نارنجی نباشی!!!!

در جامعه ای زندگی می کنیم که همه دارند تلاش می کنند تا بهتر شوند

بیشتر داشته باشند

زیادتر بخورند

فراتر سفر خارجه بروند

بالاتر پست بگیرند

و خلاصه هر چیزی را ارشدترش را داشته باشند

معیار جامعه فعلی ما، همین است!!!

حتی اگر من وشما خوشمان نیاید و یا تکفیرش کنیم

جامعه ما در حال حاضر سه دسته هست:

1- طبقه فقرا

2- طبقه متوسط

3- طبقه  مرفه

خودتان هم میتوانید درصدهایش را تعیین کنید:

10 درصد را طبقه فقیر تشکیل می دهند

6 درصد را طبقه مرفه

و 84 درصد را طبقه متوسط

البته طبیعی است در هر طبقه ای ، نوسان داریم یعنی در گروه متوسط، عده ای به فقرا نزدیکترند

و عده ای به طبقه مرفه!!!

درد امروز من ، درد بی دینی است

درد فرصت طلبی است

درد زرنگی بی جاست

طرف با یک مدرک دیپلم و بواسطه پارتی بازی ، وارد یک اداره دولتی شده

حالا با ده سال کار کردن، آنقدر نامرد و بی شرف و..... شده

که همه روز در اینترنت جستجو می کند که چگونه بتواند چیزی را به اسم قانون، دریافت کند و راه فراری برای کار نکردن پیدا شود!!!!

بدتر آنکه همیشه قرآن بدست دارند و قرآن می خوانند و ذکر میگویند

نفسم میگیرد

دلم پر از درد میشود

آخر آدم، تو کدام هستی؟

مومنی؟

کافری؟

فرصت طلبی؟

کدامی؟

با این طرز تفکر؛ هیهات که راه بهبودی را بتوانیم پیدا کنیم

چه برسد به اینکه بخواهیم بپیمائیم!!!!!