۴۰ مطلب با موضوع «راه ورسم دینداری» ثبت شده است

طلب خیر چیست؟

طلب خیر؛

طلب بهترین ها برای هر کس میتواند باشد.

ولی نه آن چیزهایی که ما در ذهن داریم. بلکه به آن چه که خداوند به آن آگاه مطلق است.

و ما با طلب خیرکردنمان آن را از خدا میخواهیم.

و خداوند آن را برای کسی که ما میخواهیم جاری میکند.

یاد بگیریم برای آدم های بد زندگیمان هم طلب خیر کنیم.

چون طلب خیر هم بزرگترین دعاست وهم بزرگترین نفرین...!

دعایش که معلوم ست هر آنچه که از خوبی هاست و خداوند آن را جاری میکند.

ولی نفرینش این حسن را دارد، که ما ناآگاهانه برای کسی بدی یا شرنمیخواهیم.

بلکه خداوند آن چه که خوبیست برای کسی که دنبال شر است جاری میکند

او خودش صلاح میبیند که چطور با دعای ما  تلنگری به او بزند که از آن درس بگیرد!

پس همیشه برای همه طلب خیر کنید.....

  • برباد رفته

یک روز ، یک جائی برای شما هم اتفاق می افتد

یک روز ، یک جایی‌ ، ناگهان ، این اتفاق برایِ ما می‌‌افتد

کتاب مان را می‌‌بندیم ، عینکمان را از چشم بر میداریم

شماره‌ای را که گرفته ایم قطع می‌کنیم و گوشی را روی میز می‌گذاریم

ماشین را کنار جاده پارک می‌‌کنیم و دستمان را از رویِ فرمان بر میداریم

اشک‌هایمان را پاک می‌کنیم و خودمان را در آینه نگاه می‌کنید

همانطور که در خیابان راه می‌رویم

همانطور که خرید می‌کنیم

همانطور که دوش میگیریم

ناگهان می‌‌ایستیم

می‌گذاریم دنیا برای چند لحظه بایستد

و بعد همانطور که دوباره راه می‌رویم

و خرید می‌کنیم

و شماره می‌‌گیریم

و رانندگی‌ می‌کنید

و کتاب می‌خوانیم

از خودمان سوال می‌کنیم

واقعا از زندگی‌ چه می‌خواهم؟؟؟

به احتمالِ قوی از آن روز به بعد اجازه نمی‌‌دهیم ،

هیچ کسی‌،

هیچ حرفی‌،

هیچ نگاهی‌ ،

زندگی‌ را از ما پس بگیرد

  • برباد رفته

دعائی برای آخر شب

پروردگارا!

گنج های رحمتت رابه روی مابگشا،

ومارامشمول رحمتت قرار ده

رحمتی که بعد از آن در دنیاو آخرت عذابمان ننمایی

واز فضل وسیعت مارااز روزی پاک وحلال بهرمند گردان

ومارامحتاج و نیازمند‌ وفقیر درگاه کسی غیر از خودت قرار مده

و شکر گذاری مارانسبت به خودت وفقر ونیازمان رابه خودت افزون فرما

تااز غیر تو بی نیاز و خویشتن دار باشیم!

  • برباد رفته

دعای آخر شب

پروردگارا!

گنج های رحمتت رابه روی مابگشا،

ومارامشمول رحمتت قرار ده

رحمتی که بعد از آن در دنیاو آخرت عذابمان ننمایی

واز فضل وسیعت مارااز روزی پاک وحلال بهرمند گردان

ومارامحتاج و نیازمند‌ وفقیر درگاه کسی غیر از خودت قرار مده

و شکر گذاری مارانسبت به خودت وفقر ونیازمان رابه خودت افزون فرما

تااز غیر تو بی نیاز و خویشتن دار باشیم!

آمین یا رب العالمین

  • برباد رفته

دعای شب

خداوندا

وقت دشواری‌ها، آن که صدایش می کنند،

تویی...

و وقت گرفتاری‌ها،آن که دنبال پناهش می‌گردند،

تویی...

دری را که تو بسته ای، کس دیگری باز نمی کند

و دری را که باز کرده ای،

کسی نمی بندد،

پس خودت درِ رهایی

را به رویم باز کن...

الـــهـــی آمـیـن

شبتان پر از آرامش

  • برباد رفته

خداترسناک نیست

بچه که بودم ؛

آنقدر از خدا می ترسیدم ،

که بعد از هربار شیطنت ، کابوس می دیدم ...

می ترسیدم به آسمان نگاه کنم ...

من حتی ناراحت می شدم که می گفتند خدا همه جا هست !

با خودم می گفتم :

"یک نفر چطور می تواند تمام جاهای دنیا کشیک بدهد و تا کسی کارهایِ بدی کرد ، او را بردارد ببرد جهنم؟! "

من حتی وقتی می گفتند ؛ خداپشت و پناهت ، در دلم می گفتم کاش اینطور نباشد ...

می دانید؟!

چون خدایی که در ذهنم ساخته بودند ، مهربان نبود ،

فقط خدایِ آدمهایِ خوب بود و برای منی که کودک بودم و شیطنت هایم را هم گناه می دیدم ، خدایِ ترسناکی بود ...

اما من ، کودکم را از خدا نخواهم ترساند ...

به او می گویم "خدا بخشنده است" ...

اگر خطایی کرد می گویم ؛ خدا بخشیده اما من نمی بخشم ،

تا بداند خدا از پدر و مادرش هم مهربان تر است ...

من به کودکم خواهم گفت:

خدا ، خدایِ آدم های بد هم هست ، تا با کوچکترین گناهی ، از خوب بودنش نا امید نشود ...

می گویم خدا همه جا هست تا کمکش کند ، تا اگر در مشکلی گرفتار شد ، نجاتش دهد ...

من خشم و بی کفایتیِ خودم را گردنِ خدا نخواهم انداخت ...

من برایش از جهنم نخواهم گفت ...

اجازه می دهم بدونِ ترس از تنبیه و عقوبت ، خوب باشد ،

و می دانم که این خوب بودن ارزش دارد ...

من نمی گذارم خدایِ کودکم خدایِ ترسناکی باشد ...

کاش همه این را می فهمیدیم ...

باورکنید خدا مهربان تر از تصوراتِ ماست !

اگر باور نکرده اید ؛

لطفاً در مقابلِ کودکان سکوت کنید ...

خدا

ترسناک

نیست !!

  • برباد رفته

ایمانی کودکانه به خـــــدا …!

در جامعه ای زندگى می کنیم که بسیاری از مردمانش:

با یک " استخاره " هدف تعیین می کنند ،

و با یک "عطسه " از هدف خود دست میکشند ...!

میان آرزوی تو و معجزه خداوند دیواری است به نام:

اعتمــاد...

پس اگر دوست داریم به آرزوهایمان برسیم با تمام وجود به او اعتماد کنیم ..

هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست

زیرا به مهربانی مادر و حمایت پدر ایمان دارد ...

ای کاش ایمانی داشتیم از جنس کودکانه...!


  • برباد رفته

داستانی با نام التماس تفکر

یک کارت عروسی جالب دیدم پدری دخترش را عروس کرد و در کارت ارسالی خود اینچنین نوشت:

به نام خداوند ایران زمین

" ﺧﻮﺍﻫﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن ﺩﺭ ﻛﻒ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ " .

ﺩﻭﺷﻴﺰﻩ ....ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ..... ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻧﺪ!

ﺑﻨﺎ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺟﺸﻦ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺟﺸﻦ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻨﺪ , ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻲ ﻧﺪﺍﺭﻳ

. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ... ﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﺍﺭﺗﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺪﺍﭘﺴﻨﺪﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﭙﺴﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ . من پسر کورش بزرگم و همچون اجدادم برخورد

می نمایم.

ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺗﻔﻜﺮ !!!

انسانهای واقعی نه پول زیاد دارند نه جایگاه و مقام بالا...

ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺰﺭﮒ و نگاهی مهربان دارند.

  • برباد رفته

درسهای زندگی

هر کس به دیگران تهمت می زند، یک روز به شما هم تهمت می زند.

هر کس به دیگران دروغ می گوید، یک روز به شما هم دروغ می گوید.

هر کس راز دیگران را برای شما فاش می کند، یک روز راز شما را هم برای دیگران فاش می کند.

هر کس به دیگران مدام شک دارد، یک روز به شما هم شک پیدا می کند.

هر کس به دیگران فحاشی می کند، یک روز به شما هم فحاشی می کند.

هر کس دیگران را به خیانت متهم می کند، یک روز شما را هم به خیانت متهم می کند.

هر کس دیگران را ناپاک می داند، یک روز شما را ناپاک خواهد دانست.

این هر کس، هر کس که می خواهد باشد، پاره تن تان، استادتان، پدرتان، الگوی تان، فرزندتان  ...هر کس.. 

اگر تردید دارید هنوز روزش نرسیده. می رسد. 

حق با سعدی است :

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

  • برباد رفته

دعایی زیبا :

خدایا دانشی ده ؛ غم نگیرم،

بده آرامشی ؛ ماتم نگیرم،

خدایا از شهامت بی نصیبم،

شهامت ده که آرامش بگیرم،

خدایا ؛ این تفاوت بر من آموز،

که در گمراهی مطلق نمیرم،

ابرها به آسمان تکیه میکنند،

درختان به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر...

گاهی دلگرمی یک دوست چنان معجزه میکند که انگار خدا در زمین کنار توست.

جاودان باد سایه دوستانی که شادی را علتند نه شریک،

و غم را شریکند نه دلیل...

تقدیم به همه شما عزیزان

  • برباد رفته
به جز از عشق
که اسباب سرافرازی بود
آزمودیم همه
کار جهان بازی بود