۴ مطلب با موضوع «طنز» ثبت شده است

شعرطنز: فیش حقوقت را بنازم

به من درس قناعت داده بودی

مرا با فقر عادت داده بودی

همش بیم قیامت داده بودی

به امواتم شفاعت داده بودی

خدایی این نبوغت رابنازم

پسر فیش حقوقت رابنازم

زمانی ڪه نشستی روی منبر

دو دستی میزدی بر سینه وسر

چنان میگفتی از دنیای دیگر

ڪه من هم باورم...الله اڪبر

همین ڪرنا و بوقت رابنازم

پسر فیش حقوقت رابنازم

ڪت و پیراهن و شلوار ساده

و داغ روی پیشانی نهاده

سوار بنز شیری توی جاده

سر سفره ڪنار خانواده....

ڪباب بره با دوغت رابنازم

پسر فیش حقوقت رابنازم

قسم خوردی امانتدار باشی

رفیق مردم بیڪار باشی

شبانه گرم استغفار باشی

به فڪر جنگ با ڪفار باشی

قسمهای دروغت رابنازم

پسر فیش حقوقت رابنازم

تو هم مثل همہ منظور داری

به قدر خرس قطبی زور داری

خواصی عینهو منشور داری

و از گردن به بالا نور داری

نگاه پرفروغت رابنازم

پسر فیش حقوقت رابنازم

چطوری شد به این جاها رسیدی؟

گمانم پشت میزت گنج دیدی...

ڪه تو هر ڪشوری ویلا خریدی..

یهو بالغ شدی و قد ڪشیدی

یهویی این بلوغت رابنازم

پسر فیش حقوقت رابنازم

قدیما یاورت استادتر بود

یه خورده روح پاڪت شادتر بود

یه ڪم دست و دلت ازادتر بود

رگای غیرتت پربادتر بود

رگ و قلب و عروقت را بنازم

پسر فیش حقوقت را بنازم

  • برباد رفته

نگاهی بر وجود خاصیت نتاقض بشر

جالب ترین خصوصیت بشر "تناقض" است!

به شدت عجله داریم بزرگ شویم

و بعد دلمان برای کودکی از دست رفته مان

تنگ میشود ..!

برای پول در آوردن خودمان را

مریض میکنیم

بعد تمام پولمان را خرج میکنیم

تا دوباره سالم شویم !

طوری زندگی میکنیم

که انگار هرگز نمی میریم

و طوری می میریم

که انگار هرگز زندگی نکرده ایم ...!

  • برباد رفته

یک نکته یک معنا.............

بی محلی میکنید تا بیشتر قدرتان را بدانند؟

فاصله میگیرید که تشنه ی بودنتان و داشتنتان بمانند؟

زنگ نمیزنید‌،جواب پیام را یکی در میان میدهید که فکر کنند آنقدر هم دست یافتنی نیستید؟

اشتباه قضیه را متوجه شدید....

بی محلی کردن شاید اولش جواب بدهد...

ولی بعد نتیجه اش دلسرد شدن است...

دلسرد شدن از شما و علاقه اش...

فاصله گرفتن شاید کمی باعث نزدیکتر شدنش باشد.

ولی بعد فاصله ای بینتان ایجاد میکند که با هیچ چیز پر نمیشود...

زنگ نزدن و جواب پیام ندادن شاید اوایل کارآمد باشد،

ولی بعد نتیجه هر یک پیامش میشود پشیمانی،میشود سرزنش کردن خودش و احساسش،

میشود پیامهای تایپ شده ولی ارسال نشده ...

هیچ رابطه ی پایداری...

هیچ عشق ماندگاری...

هیچ دوست داشتن همیشگی...

با کم محلی و فاصله گرفتن پیش‌ نرفته،

چه برسد به اینکه به سرانجام رسیده باشد....

و نتیجه اش میشود به پایان رسیدن یک رابطه...

  • برباد رفته

توضیح یک ضرب المثل ژاپنی

مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساسِ توسعه کشورشان قرار گرفت :

بخاطر میخی، نعلی افتاد

بخاطر نعلی، اسبی افتاد

بخاطر اسبی، سواری افتاد

بخاطر سواری، جنگی شکست خورد

بخاطر شکستی، مملکتی نابود شد

و همه اینها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود...

یادمان باشد هر کار ما، حتی کوچک، اثری بزرگ دارد که شاید در همان لحظه، نبینیم...

  • برباد رفته
به جز از عشق
که اسباب سرافرازی بود
آزمودیم همه
کار جهان بازی بود