۹۵ مطلب با موضوع «عکس نوشته» ثبت شده است

یامقلب القلوب و الابصار

  • برباد رفته

عکس نوشت:افعال ماضی

  • برباد رفته

عکس نوشت:شب و ماه

  • برباد رفته

عکس نوشتی از سهراب سپهری

  • برباد رفته

عکس نوشت:تمرین زندگی

  • برباد رفته

عکس نوشت:متنی از احمدشاملو

  • برباد رفته

عکس نوشت:خوشبختی یعنی...

  • برباد رفته

عکس نوشتی برای پایان زمستان

  • برباد رفته

کمی درباره عمو فیروز

  • برباد رفته

عکس نوشت:جزیره باش

  • برباد رفته
به جز از عشق
که اسباب سرافرازی بود
آزمودیم همه
کار جهان بازی بود