دلم گرفته

البته این حال همیشگی منه

خیلی ها می گویند : من با هیچ چیزی شاد نمی شوم!!!

ولی من شاد میشوم

خیلی وقت ها شادترین آدم دنیا هستم!!!

ولی دختر کوچکم می خندد

من هم شاد هستم

وقتی با او بازی می کنم و من خاله رویای او می شوم

با زمن می خندم!!و شاد ترین آدم دنیا هستم

وقتی فرزند ارشدم با دلی و منطق ، فکر وایده اش را بیان می کند

از بودن بر خودم می بالم

وقتی همسرم را سرحال می بینم

من هم شاد هستم

وقتی میتوانم برای یک انسان کار مفیدی بکنم

باز شاد هستم

وقتی تیمم می برد

شاد هستم

اما وقتی می بینم از کمک من سوء استفاده شده

دلگیر میشوم

وقتی من را با ذهنیت خودشان ، تحلیل  می کنند

دلگیر میشوم

وقتی دورغ را می شنوم

دو روئی را می بینم

وقتی حسادت را حس می کنم

چاپلوسی را بو می کنم

دیگر دلم نمی گیرد

حالم بد میشود

هنوز که هنوزه و پنج دهه از عمرم گذشته

حرف های مرا جور دیگری تفسیر می کنند

آنچنان که بر سیاق دلشان باشد

می دانم که دنیا دنیا صفت خوب و بد دارم

ولی فقط بدی هایم را یاد می گیرند!!

عجیب است:بازم امروز دلم گرفته