" خداوندا ".......!

آرامم کن همان گونه که دریا را...

پس از هرطوفانی آرام میکنی...

راهنمایم باش که در این چرخ و فلک روزگار ،

بدجور سرگیجه گرفتم...

ایمانم راقوی کن...

که تو را در تنهایی خود گم نکنم...

" خداوندا "......!

من فراموش کارم ....پ

اگر گاهی ، یا لحظه ای فراموشت کردم...

تو هیچ وقت فراموشم نکن...

" خداوندا ".....!

رهایم مکن حتی اگر همه رهایم کردند....