دلم گرفته بود

خواستم کمی از تنهایی خارج شوم

آب و هوایی عوض کنم ،

گفتند عوارض خروج گران شده...!!

خواستم سوار بر ماشین زیرباران شهر

هوایی تازه کنم ،

گفتند بنزین گران شده...!!

خواستم با یارانه ام خانه ای نقلی بخرم ،

گفتند یارانه ات قطع شده ...!!

خواستم ناهاری سبک و ارزن

همان تخم مرغ را نوش جان کنم ،

گفتند همین "تخم" مرغ هم گران شده...

خواستم کمی به تماشای تلویزیون میلی بنشینم،

گفتند برق هم گران شده ...

خواستم دوش بگیرم تا لااقل سرحال شوم،

گفتند آب هم گران شده...

خواستم کمی در این سرما بخاری را بیشتر کنم ،

گفتند پول گاز گران شده...

خواستم به دنبال کاری بروم تا درآمدی باشد

تا پول برق و آب و گاز و تخم مرغ را بدهم ،

گفتند کار تمام شده...

خواستم بروم خودم را در قبر خاک کنم و راحت شوم ،

گفتند پول قبر را بده

بعدش به سلامت...