بیایید باهم وبحرمت اینروز دعا کنیم که:

پروردگارا:

درجمع مااگرکسی بیماراستخودش یا از خانواده اش بحق بیمارکربلا شفای عاجل عنایت بفرما

درجمع مااگرخواهری اولادی نداردبحق علی اصغر(ع)اولادسالم وصالح عنایت بفرما

دربین ماهرکس آرزوی زیارت دارددردنیا زیارت اهل بیت(ع) ودرآخرت شفاعت اهل بیت(ع)روزی اش قراربده

دربین مااگرمادری جوانی درخانه داردبحق جوانان کربلا به راه راست هدایت بفرما

بحق مسافران کربلاسفرمسافرین بی خطربگردان

دربین مااگرمادری مسافرکوچولویی درراه داره ان شاالله خودش وفرزندش رادرپناه خودت حفظ بفرما

پروردگاراهمه ی مارا از هر آنچه نازیباست و نمیپسندی دور کن و درپناه خودت حفظ بفرما

دعای خیرما،درحق دوستان ودعای خیردوستان درحق مابه آمین اجابت برسان

هرکه راماازدعای خویش فراموش کردیم یارب توازفضل وبخشش ورحمت خویش فراموش نکن

امین ای پروردگار  مهربان

دعای خیر پدر و مادر بدرقه راهتون برا همیشه