همیشه آماده باش...

تا اشتباهات دیگران را ببخشی

بی ادبی‌شان را،

خیانت‌شان را،

بی‌عقلی‌شان را

و تهمت‌شان را.

این‌ها نشانه‌ی عدم بلوغ روحی برخی از آدم‌هاست.

آدم‌های نارس از این چیزها زیاد دارند.

تو رسیده باش و بالغ.

با سبک بالی و بدون اینکه قضاوت کنی یا سرزنش،

و بدون اینکه از این حرف‌ها آزرده شوی و آسیب ببینی،

از کنار این چیزها رد شو.

اگر هوای دلت ابری شد

و چشم‌های تو باریدند

بگذار این اشک‌ها باران رحمت و بخشش باشد

برای آن‌هایی که نمی‌دانند

و زمین دل‌شان خشک و شوره‌زار است.

اینجاست که دل بخشنده‌ی تو چشمه‌ی جوشانی می‌شود که به منبع عظیم آب‌های لطف خدا متصل است...