یکی از دوستانم و خانمش میخواستند از هم جدا بشوند؛

یک روز تدر یک  مهمانی بودیم ازش پرسیدم:

خانومت چه مشکلی دارد که میخواهی طلاقش بدهی؟

گفت:
یک مرد هیچ وقت عیب زنش را به کسی نمی گوید..!

بعد از چند ماه از هم جدا شدند

سالِ بعدش خانومش با یک نفر دیگر ازدواج کرد!

یکروز ازش پرسیدم: خب حالا بگو چرا طلاقش دادی؟

گفت:

یک مرد هیچوقت پشت سرزنِ مردم حرف نمی زند!

بخاطر داشته باشیم؛

حقیر ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت دشمنی فاش ساز

**************

منبع: نا معلوم