از طرف خدا :

عالم ز برایت آفریدم،گله کردی

از روح خودم در تو دمیدم،گله کردی

گفتم که ملائک همه سرباز تو باشند

صد ناز بکردی وخریدم،گله کردی

جان ودل وفطرتی فراتر ز تصور

از هر چه که نعمت به تو دادم،گله کردی

گفتم که سپاس من بگو تابه تو بخشم

بر بخشش بی منت من هم گله کردی

بااین که گنه کاری و فسق تو عیان است

خواهان توام،تویی که از من گله کردی

هر روز گنه کردی ونادیده گرفتم

بااینکه خطای تو ندیدم،گله کردی

صد بار تورامونس جانم طلبیدم

از صحبت بامونس جانت گله کردی

رغبت به سخن گفتن بایار نکردی

بااینکه نماز تو خریدم،گله کردی

بس نیست دگر‌‌ بندگی وطاعت شیطان؟؟

بس نیست دگر هر چه که از ماگله کردی؟؟!

از عالم وآدم گله کردی وشکایت

خود باز خریدم گله ات را،گله کردی...

*********
همیشه شکر گذار خداباشیم و به آنچه داریم قانع وشاد

شکرت خدا