راستی هیچ وقت از خودت پرسیدی قیمت یک روز زندگی چندهست؟!؟!

تمام روز را کار میکنیم و آخرش هم از زمین و زمان شاکی هستیم که از زندگی چیزی ندیدیم!!

آیا تا بحال از خودتان پرسیده اید:

قیمت یک روز بارانی☔️ چند است؟

یک بعد از ظهر دلنشین آفتابی را چند میخرید؟؟

آیا حاضرید برای بو کردن یک بنفشه وحشی در یک صبح بهاری یک اسکناس درشت بدهید؟؟!؟؟

هیچ وقت شده بگویی دستت درد نکند!؟!

شده از خودت بپرسی چرا تمام وجودشان را روی ما گریه میکنند!؟!

آنقدر که دیگر چیزی برایشان باقی نمی ماند و محو می شوند!!!

ابرها☁️ را می گویم!!

هیچوقت از ابرها تشکر کرده ای؟!

چرا فیش پول باران ماهانه برای ما نمی آید؟!

چرا آبونمان اکسیژن را پرداخت نمی کنیم؟!

تو که قیمت همه چیز را با پول میسنجی، تا حالا شده از خدا بپرسی قیمت یک دست سالم چند است؟!

یک چشم بی عیب چقدر می ارزد؟!

چقدر بابت اشرف مخلوقات بودن باید بپردازیم؟

قیمت سلامتی چند است؟

این ها همه لطف است!!

همه نعمت است!!

اما ما آنها را به حساب حق و حقوق خود میگذاریم!

اگر روزی فهمیدی قیمت یک لیتر باران چقدر است؟!

و یا چقدر باید بابت مکالمه با خدا بپردازیم!!!!

ویا چقدر بدهیم تا نفس مان را با طراوت عطر طبیعت زیبایش تازه کنیم!

آنوقت می فهمی که چرا توی این دنیا زندگی می کنی.

شاد باشید و دیگران را شاد کنید!