بیایید از این پس وقتی به هم میرسیم به جای زهر مار ،عسل به کام هم بریزیم.

وقتی به هم میرسیم به جای اینکه بگوییم:" چقدر پیر شده ای "

بگوییم " دلم برایت تنگ شده بود "

" صورتت چروک برداشته "

بگوییم "  از با تو بودن لذت میبرم "

" چاق شده ای "

بگوییم " تو دوست خوبی هستی "

" لاغر و ضعیف شده ای "

بگوییم " دوست دارم تو را بیشتر ببینم "

همه ما از گرفتن انرژی منفی بیزاریم،

پس اگر انتظار دریافت انرژی مثبت داریم باید همان نیرو را بدهیم تا همان را پس بگیریم.

به ما چه که فلانی چرا بچه دار نمیشود.

به ما چه که چرا فلانی ده سال است که مبلمان خانه اش را عوض نکرده.

به ما چه که فلانی چرا هنوز همان ماشین را دارد.

به ما چه که فلانی از همسرش جدا شده.

هر کسی حتی خود ما در زندگی خط قرمزهایی داریم که دوست نداریم کسی از آنها رد شود.

پس از خط قرمزهای دیگران رد نشویم.

برقراری ارتباط موثر، 

فقط گفتن حرفهای خوب نیست.

نگفتن حرفهای بد هم هست.