مدتی است به دلیل اقتضای زمان و مکان، مجبور به تنظیم وعقد قرارداد طراحی اتاق سرور شده ایم

بحث های زیادی شده است

اما نکته مهم آن است که از کنار این قرارداد حواشی زیادی بروز کرده و می کند

فایل اتوکد ساختمان را ، به آنها داده ایم

و آنها برای جانمائی نودها (پریز اتصالات) مبلغ بیست و دومیلیون تومان ، طلب کرده اند

برای من پذیرش این پیشنهاد خیلی راحت نیست!!

جای شکرش باقیست که من نه تائید کننده قرارداد هستم ، نهامضا کننده آن و نه پرداخت کننده اش!!

اگر کمی اصول طراحی را بدانیم(که من اندک اطلاعاتی دارم و طراحی هم میکنم)

با داشتن فایل اتوکد، مابقی کار ،خیلی ساده است!!!!

بخش خصوصی در ایران تعریف درستی ندارد

یا از این طرف بام می افتیم و یا از آن طرف

طرف به بهانه داشتن کمی تخصص ، مطالبات زیادی دارد

و انتظار دارد در کشوری بی ضابطه و قانون ، یکشبه پولدار شود

و همه عقده های عمرش را با پول بیت المال برآورده سازد

البته عجیب نیست

ما جهان سومی هستیم

و این ها همه نشان های آن هستند