اسب در فرهنگ ایرانی

«اسب از ریشه «اس» به معنی دونده و تیزتک است.

زیرا اسب تیزتک ترین جانور اهلی است.

ریشه واژه سواری هم در واژه اسب است

و در اصل اسب باری بود که بر اثر تحولات زبان شناختی به مرور زمان به صورت سواری درآمد.»

اسب که آن را نمادی از نجابت و زیبایی ذکر نموده اند

یکی از پرنقش ترین و اصیل ترین حیوانات اهلی در دنیای اساطیر ایران باستان به شمار می آید.

ایرانیان باستان همان گونه که برای خود و خانواده خویش از اهورا مزدا طلب نیکی می کردند،

برای اسب خود نیز نیرومندی می خواستند.

در اوستا از اسب به عنوان یکی از برگزید ه ترین حیوانات نام برده شده

و حتی برای معالجه و نیک نگاهداری از آن نیز دستوراتی آمده است

و این نشانه ای از پاکی، اصالت و اهمیتی است که در فرهنگ ایرانی برای این حیوان قائل بودند.

اهمیت اسب در دنیای اساطیر ایران تا به آن اندازه است که هر ایزد دارای گردونه های زرین و اسب های تیزتک بود.