شعری زیبا از استاد هوشنگ ابتهاج برای مرد صدای ایران : محمدرضا شجریان:

ای دود عود و نغمه داوود و بانگ زیر

عطر گل محمدی و نافه عبیر

برخیز از کرانه ماهور و شور و نور

ای ترمه ترانه و ای نرمه حریر

رقصان شو از طنین غزلهای مولوی

ای نغمه های بلبل نای تو بی نظیر

چونان نسیم از قفس تن رها شدم

تا گشته ام به نغمه داوودیت اسیر

نی را به ناز خود بنواز ای ترانه ساز

با گامهای مخملی و صوت دلپذیر

موسیقی صدای تو تحریر زندگیست

چون بارش موازی باران که در کویر