هفت نکته درباره کره شمالی:

الف - بر اساس کتاب های درسی در کره شمالی، کیم جونگ اون در ۳ سالگی رانندگی آموخته است!

 ب - به دلیل کمبود منابع، کشاورز ها از کود انسانی برای کشت بهره می برند. کره جنوبی درسال ۲۰۰۸، صادرات کود مناسب را به کره شمالی متوقف کرد.پس از آن، برنامه ی دولتی کود انسانی آغاز شد. تحویل فضولات انسانی به دولت در این کشور اجباری است !

پ - دولت این کشور، ماریجوانا را به عنوان مواد مخدر نمی شناسد. خرید و فروش و استفاده از این ماده ی روانگردان در این کشور آزاد است !

ت - در کره شمالی، فقط مقامات دولتی و نظامی می توانند وسایل نقلیه موتوری داشته باشند.

ث - سازمان فضایی این کشور، “نادا” نام دارد که در اسپانیایی به معنای هیچ چیز است !

 ج - تقویم کره ی شمالی براساس سالروز تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار این کشور بنا نهاده شده است. به این تقویم، تقویم جوچه می گویند. سال ۲۰۱۷ در تقویم جوچه مصادف با سال ۱۰۶ است.

 ح -در سال ۲۰۱۲، باستان شناسان این کشور اعلام کردند که زیستگاه اسب تک شاخ افسانه ای را یافته اند !