۴ مطلب با موضوع «تمرین بهترشدن» ثبت شده است

ماندن آدم ها به کفش هایشان نیست، به دلهایشان هست

شما را نمیدانم،

اما من،

بچه که بودم، وقتی کسی می امد خانه مان که خیلی برایم عزیز بود،

دلم نمی خواست برود، دوست داشتم یک مدت طولانی بماند و به این زودی ها نرود.

ماهم خب ، بچه بودیم،

کاری از دستمان برنمی امد،

کفش های مهمان عزیز را یک جائی قایم می کردم که نتوانند پیدا کند؛

بعد که مهمانمان می خواست برود،

خب طبیعی بود دنبال کفش هایش که میگشت و پیدایشان نمیکرد،

مامان و بابا میگفتند

آخی!!!

ببین بچه چقدر دوسِتتان دارد! دلش را نشکنید و بمانید!!

مهمان هم با یک لبخند برمیگشت و یک مدت دیگر خانه ما  می ماند.

به همین سادگی.

اما حالا که بزرگ شدیم،

همه چی یهو تغییر کرده.

اوضاع عوض شده است.

حالا کسی را نداریم که بخواهیم کفش هایش را پنهان کنیم که بماند!!!

یعنی راستش را بخواهید،

کفشِ هرکسی را داخل هزارتا سوراخ سُنبه هم پنهان کنیم،

بازهم میگذارد و می رود!!

خیلی طول کشید که بفهمم،

ماندنِ آدمها به کفش هایشان نیست به دلهایشان هست.

اما آخ که چه سعادت بزرگی است اگر

برای کسی آنقدر مهم باشید که کفش هایتان را برای همیشه پنهان کند که نروید.

چه سعادت بزرگیست اگر هنوز کسی باشد  که بخواهید کفشایش را پنهان کنید!!!

و چقدر آدمهای کمیابی هستند

انهائی که میدانند کفش هایشان را  کجا گذاشته اید، اما وانمود میکنند که نمی دانند!!!،

و می مانند!!!

مراقب ان آدمهای زندگیتان باشید!!!

  • برباد رفته

3- تمرین بهتر و بیشتر خواندن با تند خوانی

نکته مهم و اساسی برای کسانیکه علاقه مند هستند تا با تند خوانی سرعت مطالعه خودرا بالاببرند این است که : خواندن هم یک مهارت است که هر یک ازما در طول عمرمان آنرا اموخته ایم .

متاسفانه  افرادی که اطلاعات درستی از نقش آموزش مهارت خواندن در آینده دانش آموزان داشته باشدُ در مسیر زندگی تحصیلی ما قرار نگرفته اند ُ لذا  مهارت خواندن نقش بسیار کمرنگی  در زندگی اکثر افراد تحصیل کرده جامعه امروزی ما دارد.

در شیوه سنتی که حداقل هم نسل های من  با آن بزرگ شده ُ خواند دارای اشکالات زیر است:

1- تلفظ و لب خوانی

2- کلمه خوانی

2- بازگشت چشم به عقب

3- توقف زیاد بر روی کلمات

4- سرگردانی چشم بین خطوط

5- برگشت چشم به عقب

 و به احتمال خیلی زیاد چند دلیل اصلی دیگر هم دارد .

حالا اگر مصمم به ارتقای سطح مهارت خواندن خودتان هستید ُ بجای سردرگمی در بین سایت های اینترنتی ُ چند راهکار ساده را انجام دهید .

بطور حتم میتوانید در این مسیر ترقی داشته باشید.

کارهاپی که باید انجام دهید عبارتند از:

1- افزایش حوزه دید چشمتان

2- تمرین عادت به عبارت خوانی و عدم بازگشت چشم به عقب

در مطالب آینده بهتر و بیشتر ُ تجارب خودم را بیان خواهم کرد

  • برباد رفته

2- تمرین بهتر و بیشتر خواندن با تند خوانی

در خصوص تصمیم برای تمرین تندخوانی بایدحضور انورتان عارض شوم که : با توجه به وقت کم وزندگی پرمشغله ،باید راهی پیدا میکردم تا حداقل هم شده بیشتر بخوانم. وقت خالی کم دارم وکتابهای نخوانده زیاد!!! توی اینترنت چرخی زدم،انواع سایت های اموزش تندخوانی وجود داشت.اما من ارزانترین را که به بودجه کارمندی من میخورد و از طرف دیگر حداکر امانات ممکن ر داشته باشد را انتخاب کردم.

البته خواندن یک مهارت اتسابی است و باور دارم که با ممارست بهبود خواهد یافت

حالا فقط شیوه و نوع تمرینات هست که تعیین کننده است

تقریبا شیوه همه یکسان است

و با تمرین سعی در برطرف کردن عیب های فرد و  افزایش توانائی ها و مهارت های او را دارند

الباقی دست خود فرد است

اینکه چقدر وقت بگذارد  وچه مقدار تمرین کند

این شروع است

مطمئنا انتظار معجزه ندارم

ولی امیدوارم سرعت و تمرکز و درک مرا از متون بیشتر کنند

  • برباد رفته

1- تمرین بهتر و بیشتر خواندن با تند خوانی

از امشب شروع کردم به تمرین تندخوانی

سعی می کنم نحوه ی تمرینات و نتایج را بنویسم

شاید کمکی به دیگران هم بکند

  • برباد رفته
به جز از عشق
که اسباب سرافرازی بود
آزمودیم همه
کار جهان بازی بود