سلام دوستان وهمراهان خوب

دتی بنا به ضرورت ، دور بودم

و امکان نوشتن نبود

راستش را بخواهید :

حالش هم نبود

اگر غیرتم یاری کنداز امروز دوباره هستم

باحال و پرتوان

بیائید با هم آنچه لایق آن هستیم را کسب کنیم

زندگی بزرگترین هدیه موجود در جهان هست

حتی اگر:

دلت پرغصه باشد و چشمانت پرخون

دلواپس مردم وملت و خانواده و خود باشی

و ندانی که فردا چه خواهددشد

تا کلامی دیگر

غزت زیاد

دعایم کنید که محتاج آنم

انرژی مثبت بدهید تا بال بگشایم