اگر حال و حوصله خواندن کتب تاریخی را داشته باشید

 بر اساس مستندات موجود ونوشته های کتاب تاریخ هزارساله ایران:

کیومرث اولین پادشاه ایران بوده

ظاهرا اصل و نسب او به فرزندان حضرت نوح می رسد

گرچه برخی هم گفته اند که او همان ادم ابوالبشر است

اما به نظر من همان اولی درست تر است

با این حساب تاریخ ایران حداقل ده هزار سال دارد

و این با مستندات دانشمندان علوم تاریخ که مدت حضور انسان بر روی زمین را بین سیزده تا هیجده هزار سال می دانندتطبیق دارد

پس حداقل مدتی که انسانی در سرزمین ایران می زیسته  ده هزار سال و شاید هم کمی بیشتر است

نکته جالبتر اینکه ایرانی ها از همان ابتدا یکتا پرست بوده اند

یعنی برخلاف بسیاری از تمدن های هم عصر ایران

دین ایرانی ها یکتا پرستی بوده

البته در طول تاریخ کمی هم انحراف داشته ایم!!!