ساحل آرامش من کجاست؟

همه عمر در تلاطم بودم و در جوش و خروش!!

بیهوده و پوج!!

نه آرام گرفتم ونه آنچه گمان می کردم درست است

انجام شد!!

همیشه همان شد که باید میشد!!!

نیاموختم آرام باشم

نیاموختم بسازم

اما سوختن را خوب بلدم

می ترسم پس از مرگم هم بخاطر همین چیزها

دوباره مرا بسوزانند!!!!

همه حق می گویند

کدام آدم ویا انسان است که بگوید من اشتباه گفته ام!!

خطا اندیشده ام!

کج بوده ام!!

همه بر صراط مستقیم هستیم و مثل منی می سوزد!!!

یکجای کار می لنگد

نمی دانم من نمی فهمم

و یا دیگران نمی توانند مرا قانع کنند

امید دارم بیهوده نباشد همه آنچه طی عمرم برایشان سوختم وساختم!!!

کاش تستی بود برای سنجش درستی افکار

حقانیت اعمال

اگر بود : آنگاه نمره من چند بود ؟