فلسفه وبلاگ نویسی برای هرکس میتواند متفاوت باشد، اما در مجموع مطلعان این حوزه موارد زیر را بعنوان فلسفه وبلاگ نویسی بیان کرده اند:

1-     ابراز افکار و نظرات

2-     بازاریابی یا ترویج چیزی  و کسب درآمد و ساخت برند شخصی (ویا تجاری) و کسب اعتبار و اطمینان در حرفه کاری‌

3-     کمک به مردم

4-     ارتباط با مردمانی که دوست‌دار شما هستند ونیز گسترش ارتباطات دوستانه و تجاری

5-     ایجاد تغییر

6-     فعال ماندن یا با اطلاع ماندن در یک موضوع یا یک حوزه

7-     سرگرمی و خلاقیت

8-     افزایش مهارت نویسندگی و رشد فردی، فکری، حرفه‌ای و تجاری

9-      برنامه ریزی ،مدیریت زمان و مدیریت افکار

10-  تقویت اعتماد به نفس، حس رضایت و شجاعت

لیست بالا میتوانست ادامه داشته باشد و تبدیل به لیستی بلند بالا شود. مواردی مانند کمک به بهینه‌سازی و سئو وبسایت، ایجاد فرصت‌های شغلی و غیره را هم میتوان از مزایای وبلاگ نویسی خواند. امیدوارم حالا، دلایل کافی برای وبلاگ نویسی را داشته باشید.

البته منظور من بیان دلایل وبلاگ نویسی نبود ، منظورم این بود که بیشتر همدیگر را درک کنیم

همدیگر را همراهِی یکنیم

نقد کنیم

حتی میشود خودمان و بصورت هفتگی یک وبلاگ را بررسی کنیم و نقطه نظراتمان را بیان کنیم

نمی دانمم این پیشنهاد یک خیال است و یا امکان عملیاتی شدن آنهم وجود دارد!!!!

قضاوت با شما

منابع:

http://idleuser.blogfa.com/post/74

http://shayantawabi.com/blogging-reason/