ای از عشق پاک من همیشه مست

من تو را آسان نیاوردم به دست

بارها این کودک احساس من

زیر بارانهای اشک من نشست

من تو را آسان نیاوردم به دست

در دل آتش نشستن کار آسانی نبود

راه را بر اشک بستن کار آسانی نبود

با غروری هم قد و بالای آسمان

بار ها در خود شکستن کار آسانی نبود

در به دست آوردنت برد باریها شده

بی قراریها شده،شب زنده داری ها شده

در به دست آوردنت پایداریها شده

با ظلم و جور روزگار،سازگاریها شده

*****************************

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

خواننده: اکبر گلپایگانی