در رحم مادر،

خداوند بچه را در آبی بسیار شور قرار داده تا جسمش تمیز بماند

و مادر سنگینی بچه را کمتر احساس کند،

و خداوند روزی جنین را از طریق بند ناف که به مادر وصل است به او میرساند...

پس اگر مادر در غذا خوردن کوتاهی کند...

از غذای جنین چیزی کم نمیشود....

بخاطر وجود غده هایی که با گرفتن مواد لازم از دندانها و استخوان مادر غذای جنین را تأمین میکند

و به همین دلیل است که مادران با پیشروی در سن،

دندان و پا و زانو درد میگیرند،

و در آخر میگویند: زن زودتر از مرد پیر میشود...

اگر آدمها بدانند که مادرشان بخاطر آنها استخوانش آب میشده در این میمانند که:

چگونه قدردانی بکنند...!

خداوندا از تو بهشتی میخواهم برای کسی که مرا به دنیا آورد🙏

تقدیم به مادران خوب سرزمینم