پرسیدند:

«الان که میدانی بیماریت یک سرطان بدخیم است و درمان هم ندارد، زندگیت چه فرقی کرده است؟»

مرتضی پاشایی گفت:

«زندگیم فرقی نکرده،

همان کارهایی را می‌کنم که قبلا می‌کردم.

ولی با شماها یک فرقی دارم.

قدر ثانیه‌های زندگیم را بیشتر می‌دانم و از هر ثانیه زندگیم، بیشتر از شما لذت می‌برم.

قدر نگاه مادرم و لبخند پدرم را بیشتر از شما می‌دانم.

هر ثانیه از عمرم را با عشق سپری می‌کنم

چون هر لحظه ممکن است این نفس برود و دیگر برنگردد.

چون می‌دانم دیگر فرصت جبرانی نیست باید بهترین باشم و باید بهترین استفاده را بکنم.»

در هر 3 ثانیه یک نفر در دنیا می‌میرد و یکی از این 3 ثانیه‌ها نوبت ماست.

در همین مدت که جمله ی بالا را خوندی حداقل 10نفر مردن!

پس قدر ثانیه ثانیه های زندگیتان را بدانید