آدشمنانتون در به در ، رفقاتون گل به سر،،،،،

گرفتاریاتون زود بدر، خوشیهاتون هزار برابر

انشاا... ارزوهای سیزده بدرتون، امسال براورده شود
☁️      ☁️    ☁️    ☁️
☁️       ☁️     ☁️     ☁️
_🌲🏡🌳______🌳__🌲
              🌴  / \
            🌴  /  |  \
           🌴 /🚘   \
         🌴 /      |      \
             /            🚘\
           /    🚘 |          \
         /     🚘    🚘      
       /              |🚍         \
     /               🚘             \
   /                  |                  \
 /                    |      🚘
سیزده بدرخوبی رو براتون آرزو میکنم

13تابدی

۱۳تابلا

۱۳تا زشتی

۱۳تانحسی

۱۳تا غصه

۱۳تاناکامی

۱۳تا مریضی ازوجودتون دوربشه

درعوض 1396 دونه شادی ;زیبایی;

لطافت و خوشی های پایدار تقدیم وجودتان

پیشاپیش سیزده بدر مبارک

بفرستین  برای بهترین دوستاتون‼️